Honlap Közlemények

Közlemények

Pénzügyi beszámoló közzé tétele-2016!

Elkészült az Egyesület 2016.-évi pénzügyi beszámolója, amelyet ezúton közzé teszünk.

Vezetőség!

Pénzügyi beszámoló-2016

A beszámoló a PDF-ikonra kattintva tekinthető meg.

 

Utoljára frissítve (2018 január 18. (csütörtök) 17:45)

 

Meghívó!

Sporthorgász Egyesület

Vezetőségétől

Mezőkovácsháza

KEDVES HORGÁSZTÁRS!

Tisztelettel meghívunk 2017.február 26-án 09.00 órakor tartandó évi rendes közgyűlésre.

A közgyűlés helye: Kalocsa Róza Kulturális Kht. Művelődési Központ

(5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 63.)

Napirendi pontok:

1./ A vezetőség beszámolója a 2016-évben végzett munkájáról, a 2016 évi pénzügyi terv teljesítéséről

-  2017 évi pénzügyi terv előterjesztése

Előadó: Dalicsek Zoltán egyesület elnöke

2./ A Felügyelő bizottság beszámolója

Előadó: Orosz György Felügyelő bizottság elnöke

3./ A Fegyelmi bizottság beszámolója

Előadó: Galgóczi István Fegyelmi bizottság elnöke.

6./ A helyi horgászrend harmonizálása a MOHOSZ és KHESZ horgászrendjéhez.

(Gyermek horgászok - a Bányatavon - egy - legfeljebb háromágú horoggal felszerelt horgász készséggel horgászhatnak.)

7./ Hozzászólások

8./ Határozathozatal

Figyelemfelhívás

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a közgyűlés 2017. február 26-án 10.00 órakor kerül megrendezésre, változatlan helyszínen és napirendi pontokkal. a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk tisztelt tagtársakat, hogy

- Tervezett egyesületi horgászrend a https://www.mkhazasporthorgasz.hu webcímen megtekinthető

Azon horgásztársak részére, akik a weblapon nem tudják megtekinteni a módosítandó dokumentumot, a 30/999-8143 vagy a 20/298-5878 telefonszámon történt előzetes egyeztetés után a a nyomtatott dokumentumba a betekintést biztosítjuk.

Mezőkovácsháza, 2017-02-05

Üdvözlettel:

Dalicsek Zoltán sk.                      Dobóné Deák Judith sk.

elnök                                            titkár

 

Utoljára frissítve (2017 február 18. (szombat) 10:41)

 

HOMOKBÁNYA-TÓ HORGÁSZRENDJE 2017

HOMOKBÁNYA-TÓ HORGÁSZRENDJE

Érvényes: 2017.03. 01-től

Az egyesület kezelésében levő bányató vízterületén az Országos Horgászrendben foglaltak, valamint az alábbi kiegészítések betartása kötelező:

A bányatavon horgászni március 01-től december 31-ig lehet.

A Békés megyei Kormányhivatal BEH./01/190-2/2014 sz. határozatában a ponty fajlagos fogási tilalmi idejét 5 évre /2018 dec. 31-ig feloldja/

Az Egyesület vizén jelölt hely nincs, horgászhely, stég építése tilos!

Telepítést követően 7 napig általános horgászati tilalom van. Ha a tilalmi idő a horgászverseny időpontjában nem telt le, a verseny időpontjára a tilalmat megszakítjuk. Halegészségügyi okok miatt a tilalom meghosszabbítható, illetve bármikor elrendelhető.

A horgászverseny napján a verseny után csak azok a sporttársak horgászhatnak, akik a versenyre is beneveztek.

A tóban- fürödni, ebet fürdetni és úsztatni, csónakból horgászni tilos!

A tónál szemetelni, szemetes környezetben horgászni tilos.

Méretkorlátozással védett halfajok kiemeléséhez merítő háló használata kötelező! Ezen halfajokat a haltartóba tétel után, a készség bedobása előtt kell bejegyezni a fogási naplóba.

Amennyiben a halfajból az előírt mennyiséget megfogta, köteles azon halfajra a horgászatot megszüntetni. Halak átadása, a fogási naplóba történő beírás előtt szigorúan tilos és súlyos fegyelemsértés.

Fogható őshonos halak mennyiségi korlátozása:

Évente kettő területi jegy váltható. Első területi jeggyel felnőtt horgászok 30 db, ifjúsági horgászok és kedvezményezettek 15 - 15 db napi darabszámmal és méretkorlátozással védett halat tarthatnak meg. Második területi jeggyel felnőtt horgászok 15 db, ifjúsági horgászok és kedvezményezettek 8- 8 db napi darabszámmal és méretkorlátozással védett halat tarthatnak meg.

Napi darabszámmal és méretkorlátozással védett halfajok a bányatóban: ponty, süllő, csuka, balín és szürkeharcsa

Az amur megtartható darabszáma beleszámít a napi darabszámmal és méretkorlátozással védett halak darabszámába.

Pontyból, felnőtt horgászoknál naponta 2 db, hetente legfeljebb 4 db tartható meg.

Amurból felnőtt horgászoknál naponta 2 db, hetente legfeljebb 4 db tartható meg.

Pontyból, ifjúsági horgászoknál és kedvezményezetteknél naponta 1 db, hetente 2 db tartható meg. A 15 év alatti, de horgászvizsgával rendelkező gyermek horgászok-amennyiben teljesítették az ifjúsági tagokra vonatkozó tagdíjfizetési és halasítási díj fizetési kötelezettséget- jogállása minden tekintetben megegyezik az ifjúsági horgászok jogállásával.

Amurból ifjúsági horgászoknál és kedvezményezetteknél naponta 1 db, hetente 2 db tartható meg

Süllő, balín és csuka hetente 2-2-2-2 db tartható meg. Ifjúságiak és kedvezményezettek süllőből, balínból és csukából hetente 1-1-1-1 db-ot tarthatnak meg..

A kifogott szürkeharcsa nem számít bele az éves megtartható darabszámba. A méretes szürkeharcsa a jogszabályban rögzített darabszámban elvihető (napi három darab)

Azon felnőtt egyesületi tagok, ifjúságiak és kedvezményezettek, akik az éves területi jegyükre megtartható méret és darabszám korlátozással védett halat már elvitték a továbbiakban napijegy nélkül csak idegenhonos halra horgászhatnak.

Az éves megtartható darabszám és méretkorlátozással védett hal limitet kimerítő felnőtt egyesületi tagok, ifjúságiak és kedvezményezettek részére napijeggyel ezen halak horgászatát engedélyezzük.

Idegenhonos halfajokból felnőttek hetente 5 kg-ot, ifjúságiak és kedvezményezettek 3 kg-ot, tarthatnak meg. (A hét hétfő 00.00 órától vasárnap 24.00 óráig értendő)

5 kg-os súlyt elérő PONTYOT, a kifogását követően azonnal vissza kell helyezni a Bányatóba, NEM TARTHATÓ meg.

A fekete sügér megfogása után, kíméletesen visszahelyezendő a tóba, megtartani tilos!

Utoljára frissítve (2017 február 18. (szombat) 13:33)

 
További cikkek...